Company Profile
Enterprise Spirit
Company Strength
Contact us
Contact Us
 

Zhejiang Shaoxing Fumao Electroplating & Hardware Co.,Ltd

Add:Beiwu Road, Binhai Industrial Zone,Shaoxing County, Zhejiang Province China.
Tel:+86-575-85115022、84056363、84513006
Fax:+86-575-85115020、84052147
P.C. 312073
Email:xuefeng@chinafumao.com

CopyRight: ZHEJIANG SHAOXING FUMAO ELECTRO PLATING & HARDWARE CO.,LTD All rights reserved
Add:Beiwu Road, Binhai Industrial Zone,Shaoxing County, Zhejiang Province China.  P.C:312073
Tel:+86-575-85115022、84056363、84513006 Fax:+86-575-85115020、84052147